What time is it? (Draw the hour hand and the minute hand of the clock)

Original price was: ฿35.00.Current price is: ฿25.00.

0 Sales

What time is it? (Draw the hour hand and the minute hand of the clock)
ใบงานนี้เหมาะกับนักเรียนประถมต้น
เป็นการฝึกบอกเวลา โดยการวาดเข็มนาฬิกาบอกเวลา
ตามที่กำหนดให้ ให้ถูกต้อง ทำง่าย ๆ
เหมาะกับการเป็นสื่อการสอน ใบงาน การบ้าน ทบทวน สอนพิเศษ