Tracing numbers 1-10

฿59.00

0 Sales

แผ่นงานเหล่านี้ประกอบด้วย:

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนตัวเลขของเด็กในการฝึกนับจำนวน

ใบงาน 30 ใบ สำหรับลากเส้นและเขียนตัวเลข 1-10

รวมถึงการสะกดคำภาษาเป็นอังกฤษ และการฝึกระบายสีช่วยให้ผู้เรียน

ได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้การตัวเลข 1-10

สำหรับใช้ส่วนตัว “ห้ามนำไปคัดลอก แจกจ่าย ทำซ้ำ หรือเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์”