Mini book หนังสือเล่มเล็ก เรียนรู้วิทยาศาสตร์

฿35.00

0 Sales

หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์
– ประกอบด้วยเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์
– เนื้อหาเหมาะสำหรับ ป. 1-3
– ขนาดครึ่งเอสี่ นำมาตัดแล้วเย็บเข้าเล่ม เป็นหนังสือเล่มเล็ก
– จำนวน 16 หน้า

*ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น*

– มีเฉลย