Fruits Lacing Cards : เจาะรู ร้อยเชือก ผลไม้

Original price was: ฿50.00.Current price is: ฿35.00.

0 Sales

Fruits Lacing Cards : เจาะรู ร้อยเชือก ผลไม้
ปริ้นการ์ดรูปภาพ ตัด และเคลือบ เจาะรูตามที่ระบุไว้บนการ์ด ให้เด็กๆ ร้อยเชือกตามรู จะเป็นการช่วยฝึกสมาธิให้เด็ก