Black & White Number 1-50 Tracing Worksheet

฿40.00

0 Sales

ใบงานนี้เป็นใบงานสำหรับฝึกเขียนตัวเลข 1-50
เป็นการฝึกเขียนตามเส้นประ
อัดแน่นไปด้วยแบบฝึกหัดการเขียนตามเส้นประ การระบายสี การนับ และการรู้จำตัวเลข
เพื่อให้นักเรียนของคุณตื่นเต้นกับตัวเลข เหมาะสำหรับใช้ระหว่างเรียนคณิตศาสตร์
หรือระหว่างบทเรียนทั้งชั้นเรียน
ใบงานนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบประหยัดหมึกปริ้นขาวดำพร้อมใช้งาน