100 I Spy with my little eyes เกมส์ยอดนักสืบน้อย

฿0.00

13 Sales

I Spy With My Little Eyes

หาวัตถุในภาพให้เจอ นับจำนวน และ ระบายสี

เป็นแบบฝึกหัดที่ฝึกการสังเกตุของเด็กผ่านเกมส์ I Spy นอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกฝนการนับเลขเบื้องต้นอีกด้วย

#เอกสารแจกฟรีห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์ห้ามคัดลอก