ใบงานคณิตศาสตร์ ป.6 ครบปีการศึกษา + ไฟล์เฉลย

Original price was: ฿269.00.Current price is: ฿219.00.

0 Sales

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.6 หลักสูตรใหม่

ใบงาน 100 หน้า + เฉลย 100 หน้า + ปกใบงาน

เนื้อหา

🌟 ภาคเรียนที่ 1

บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

บทที่ 2 เศษส่วน

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน

บทที่ 5 แบบรูป

🌟 ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม

บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม

บทที่ 8 วงกลม

บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ

บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

🌟🌟ใบงานสวย ดูดี พรีเมี่ยม🌟🌟

✏️ รวมเนื้อหาตลอดปีการศึกษา (2เทอม)

✏️ ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอด

✏️ ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560

✏️ ครบทุกตัวชี้วัด

✏️ ไฟล์เฉลยครบถ้วน ทุกข้อ ทุกหน้า ไม่ต้องเสียเวลาเฉลย

✏️ ใบงานลายเส้น ขาวดำ นักเรียนสามารถระบายสีตกแต่งได้

✏️ ใช้สอนเสริม สอนพิเศษ

*** รับเป็นไฟล์ pdf

*** ไฟล์ใบงานจำนวน 100 หน้า + ไฟล์เฉลย 100 หน้า

+ ปกใบงาน

*** ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น