แบบฝึกหัดการหารสั้น

฿19.00

0 Sales

รายละเอียด

ใบงานคณิตศาสตร์ หารสั้น จำนวน 12 ข้อ มีความน่ารักๆ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

เป็นไฟล์ PDF สามารถบันทึกไปปริ้นใช้งานได้ทันที

ห้ามใช้งานเชิงพาณิชย์ และห้ามเผยแพร่/ส่งไฟล์ต่อให้ผู้อื่น