เเบบฝึกหัดเกี่ยวกับพืช ส่วนประกอบของพืช การสังเคราะห์เเสงของพืช เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ Plants Unit Parts of plant Life Cycle,Photosynthesis,Planting,Germination,Spring

Original price was: ฿49.00.Current price is: ฿29.00.

0 Sales
บทเรียนเกี่ยวกับพืช ภายในใบงานประกอบด้วย
1. การเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืช
2. การเรียนรู้กระบวนการสังเคราะห์เเสงของพืช
3. ขั้นตอนการปลูกพืช
4. วงจรชีวิตของพืช