เเบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลเเละกราฟ เวอร์ชั้นภาษาอังกฤษ Data and Graphing Worksheets Basic Math Center Bar,Picture Graphs,Tally Chart

Original price was: ฿49.00.Current price is: ฿39.00.

0 Sales

Preview PDF


ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นี้ นักเรียนจะเจาะลึกขอบเขตของข้อมูลและกราฟ สำรวจรูปแบบต่างๆ ของการเป็นตัวแทน วัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการแสดงข้อมูลเป็นภาพผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่:

กราฟแท่ง: นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการตีความและสร้างกราฟแท่ง ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบชุดข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ พวกเขาจะเข้าใจว่าความสูงหรือความยาวของแต่ละแท่งสอดคล้องกับความถี่หรือปริมาณของหมวดหมู่ที่แท่งนั้นนำเสนออย่างไร

รูปสัญลักษณ์: ส่วนนี้จะแนะนำให้นักเรียนรู้จักการแสดงข้อมูลด้วยรูปภาพ พวกเขาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์และสร้างภาพสัญลักษณ์ โดยที่รูปภาพหรือสัญลักษณ์แสดงถึงปริมาณ รูปสัญลักษณ์นำเสนอวิธีการทำความเข้าใจข้อมูลด้วยภาพ โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนอายุน้อยหรือผู้ที่มีความชอบในการเรียนรู้ด้วยภาพ

วิธีการรวบรวมข้อมูล: นักเรียนจะได้สำรวจเทคนิคต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตัวแปรที่เหมาะสม การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม และการรับรองความถูกต้องของข้อมูล นักเรียนสามารถมั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างกราฟได้ด้วยการเรียนรู้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลอย่างเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ใบงานอาจรวมถึงแบบฝึกหัดและปัญหาที่นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและแนวคิดเรื่องกราฟ สิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการตีความกราฟ การระบุแนวโน้ม การคาดการณ์ หรือแม้แต่การออกแบบสถานการณ์การรวบรวมข้อมูลของตนเองและกราฟที่เกี่ยวข้อง

โดยรวมแล้ว ใบงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการตีความ สร้างสรรค์ และวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ของการนำเสนอข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ทำให้พวกเขามีทักษะที่มีคุณค่าในการทำความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลเชิงปริมาณ