เเบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ตัวเลข ใบงานการฝึกเขียนตัวเลขเเละเรียนรู้ตัวเลขในรูปเเบบต่างๆ Number Sene Fun Activities Tracing 1-20 Writing Kindergarten Beginner Worksheets

Original price was: ฿49.00.Current price is: ฿39.00.

0 Sales

กิจกรรมสนุก ๆ ของ Number Sene การติดตาม 1-20 การเขียนใบงานอนุบาล

  1. ฝึกเขียนตัวเลขและคำศัพท์เชิงตัวเลข : กิจกรรมนี้เน้นการฝึกฝนความสามารถในการเขียนตัวเลขให้ถูกต้องและเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยเขียนตัวเลขในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวเลขมาตรฐาน รูปแบบขยาย และรูปแบบคำ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจฝึกเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขต่างๆ (เช่น ทศนิยม ไบนารี่) หรือเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นตัวเลข เช่น “ตัวเลข” “ค่าหลัก” และ “ตัวเลขลำดับ”
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำสำหรับตัวเลข : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำสำหรับตัวเลขเกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดที่มุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการจำข้อมูลตัวเลข ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น ปริศนาค้นหาตัวเลข ซึ่งนักเรียนตั้งใจสแกนตารางตัวเลขเพื่อค้นหาลำดับหรือรูปแบบเฉพาะ นอกจากนี้ การเข้ารหัสสีตัวเลขหรือส่วนของลำดับตัวเลขสามารถช่วยเสริมการจดจำโดยการเชื่อมโยงสีต่างๆ กับตัวเลขหรือรูปแบบตัวเลขเฉพาะ
  3. การนับและการเขียนตัวเลข : ส่วนนี้เน้นทักษะพื้นฐานการคิดเลข รวมถึงการนับและการเขียนตัวเลขให้แม่นยำ นักเรียนฝึกนับถอยหลังและนับถอยหลัง พร้อมทั้งข้ามการนับเป็นช่วงต่างๆ (เช่น นับสอง ห้า สิบ) นอกจากนี้ ยังเขียนตัวเลขให้เรียบร้อยและอ่านง่าย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดตำแหน่งและระยะห่างระหว่างตัวเลขอย่างเหมาะสม
  4. การเรียงลำดับและการจัดกลุ่มตัวเลขตามคำแนะนำ : ในกิจกรรมนี้ นักเรียนเรียนรู้การจัดหมวดหมู่ตัวเลขตามเกณฑ์หรือคำแนะนำเฉพาะ ตัวอย่างเช่น อาจจัดเรียงตัวเลขออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติ เช่น คู่หรือคี่ จำนวนเฉพาะหรือจำนวนประกอบ หรือจำนวนทวีคูณของตัวเลขบางตัว นักเรียนยังฝึกวางตัวเลขในช่องหรือเซลล์ที่กำหนดตามกฎที่กำหนด ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและคุณสมบัติเชิงตัวเลข

ด้วยการรวมกิจกรรมเหล่านี้ไว้ในหลักสูตร นักเรียนสามารถพัฒนารากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านออกเขียนได้เชิงตัวเลข และเพิ่มพูนความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยรวม