สมุดเล่มเล็ก แสงและการมองเห็น

฿39.00

0 Sales

—- สมุดเล่มเล็ก —-
— เรื่อง แสงและการมองเห็น —
(เนื้อหา : แหล่งกำเนิดแสง, การมองเห็นวัตถุ, ความสำคัญ,
แนวทางการป้องกันอันตรายจากแสง)
– เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม 2
– เติมคำตอบ ทำเป็นสมุดเล่มเล็กของตัวเองได้
– เด็ก ๆ เขียนสรุปความรู้ ได้สร้างสรรค์ผลงาน
– ทำเล่มเล็กพกพาง่าย
– ได้เล่มเล็ก 18 หน้า
– มีเฉลย