สมุดเล่มเล็ก สารรอบตัว

Original price was: ฿49.00.Current price is: ฿39.00.

0 Sales

—- สมุดเล่มเล็ก —-
— เรื่อง สารรอบตัว —
(สารผสม, วิธีการการแยกสารผสมด้วยวิธีการต่าง ๆ)
– เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม 6
– เล่มสี สีสันสวยงาม
– เติมคำตอบ ทำเป็นสมุดเล่มเล็กของตัวเองได้
– เด็ก ๆ เขียนสรุปความรู้ ได้สร้างสรรค์ผลงาน
– ทำเล่มเล็กพกพาง่าย
– ได้เล่มเล็ก 21 หน้า
– มีเฉลย