สมุดเล่มเล็ก วัสดุและสสาร

฿39.00

0 Sales

—- สมุดเล่มเล็ก —-
— เรื่อง วัสดุและสสาร —
(ประเภทของวัสดุ 3 ประเภท โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์, คุณสมบัติ, สถานนะ ของสสาร ของแข็ง ของเหลว แก๊ส, การหามวลและปริมาตรของสสาร)
– เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม 4
– ระบาย เติมคำตอบ ทำเป็นสมุดเล่มเล็กของตัวเองได้
– เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงาน
– ทำเล่มเล็กพกพาง่าย
– ได้เล่มเล็ก 21 หน้า
– มีเฉลย