สมุดเล่มเล็ก พลังงานไฟฟ้า

Original price was: ฿49.00.Current price is: ฿39.00.

0 Sales

—- สมุดเล่มเล็ก —-
— เรื่อง พลังงานไฟฟ้า —
(เนื้อหา : พลังงานไฟฟ้า, การเปลี่ยนรูปของพลังงานไฟฟ้า, แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า,
การผลิตไฟฟ้า, ความสำคัญของไฟฟ้า)
– เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม 3
– เติมคำตอบ ทำเป็นสมุดเล่มเล็กของตัวเองได้
– เด็ก ๆ เขียนสรุปความรู้ ได้สร้างสรรค์ผลงาน
– ทำเล่มเล็กพกพาง่าย
– ได้เล่มเล็ก 21 หน้า
– มีเฉลย