สมุดเล่มเล็ก การเปลี่ยนแปลง

Original price was: ฿49.00.Current price is: ฿39.00.

0 Sales

—- สมุดเล่มเล็ก —-
— เรื่อง การเปลี่ยนแปลง —
(การเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้)
– เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม 5
– เติมคำตอบ ทำเป็นสมุดเล่มเล็กของตัวเองได้
– เด็ก ๆ เขียนสรุปความรู้ ได้สร้างสรรค์ผลงาน
– ทำเล่มเล็กพกพาง่าย
– ได้เล่มเล็ก 21 หน้า
– มีเฉลย