สมุดจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | Vocabulary notebook

฿100.00

2 Sales

เราจะเก่งภาษาอังกฤษ!! เทอมนี้มาตั้งใจคัดคำศัพท์ให้จำได้ เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเรา จึงจำเป็นต้องฝึกฝน ด้วยสมุดคัดคำศัพท์ที่มีลวดลายธรรมชาติสีสันสดใส ช่วยให้เราคัดคำศัพท์ได้ง่าย มีเทมเพลตให้เลือกใช้หลายแบบ สามารถติ๊กช่อง review เมื่อทวนซ้ำได้


การคัดศัพท์บ่อยๆช่วยให้เราจำคำที่คัดได้ เวลาเราสอบก็ต้องอ่าน ต้องเขียนลงกระดาษ การจดคำศัพท์เป็นการจำลองการใช้ภาษาของเรา เมื่อเราคุ้นเคยกับคำศัพท์ เราจะสามารถใช้คำศัพท์ที่มีอยู่ในหัวได้คล่องแคล่วขึ้น!


สมุดเล่มนี้ประกอบด้วย

  1. Goal  ก่อนจะคัดคำศัพท์ให้เราเขียนเป้าหมายก่อนว่าเราจะจำคำศัพท์ไปเพื่ออะไร เช่น จำไปเพื่อสอบ ,เพื่อให้อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ,หรือเพื่อจำคำศัพท์ไปคอมเม้นศิลปินที่ชอบ💖เป็นต้น  เมื่อมีเป้าหมายแล้วก็คัดคำศัพท์ และบันทึกคำศัพท์ที่จำได้ในแต่ละวัน หรือบันทึกติดตามการคัดคำศัพท์ของเราได้ในเทมเพลตกระดาษที่มีมาให้
  2. Vocabulary คัดคำศัพท์ท่ัวไปที่อยากจำได้
  3. Synonyms คัดคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน 
  4. Antonyms คัดคำศัพท์ที่มีความหมายต่างกัน
  5. Sentence คัดประโยค จำไปทั้งประโยค นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแต่งประโยคเอง
  6. Root คัดรากศัพท์ ที่เป็นความหมายหลักของคำ ทำให้สามารถเดาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่เคยเจอได้ด้วย เพราะคำศัพท์มันก็เกิดจากรากศัพท์ ดังนั้นคำไหนที่มันมีรากศัพท์คล้ายๆกันก็จะมีความหมายไปในแนวเดียวกัน
  7. Note กระดาษโน้ตสำหรับจดเนื้อหาภาษาอังกฤษ
  8. Templates รวมเทมเพลตกระดาษจดศัพท์ไว้ที่หน้านี้ สามารถเลือกใช้กระดาษ โดยคลิกที่รูปเทมเพลตกระดาษ และคัดลอกไปวางต่อหน้าที่ต้องการได้เลย


🌈ไฟล์ Digital Product สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น

❌ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ไปแก้ไข ดัดแปลง แจก หรือนำไปใช้เชิงพาณิชย์ทุกกรณี 

Store
0 out of 5
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: