การเปรียบเทียบตัวเลข 1-10 (มากกว่า / น้อยกว่า / เท่ากัน)

฿25.00

0 Sales

การเปรียบเทียบตัวเลข 1-10 (มากกว่า / น้อยกว่า / เท่ากัน)
ใบงานนี้จะช่วยนักเรียนฝึกทักษะการเปรียบเทียบตัวเลข
โดยใช้เครื่องหมาย”มากกว่า/น้อยกว่า/เท่ากับ”
และนอกจากทักษะการเปรียบเทียบตัวเลขโดยใช้เครื่องหมายแล้ว
นักเรียนยังได้ฝึกทักษะการนับอีกด้วย และได้ระบายสีฝึกกล้ามเนื้อมืออีกด้วย