กระดาษคำตอบ ANSWER SHEETS

฿29.00

0 Sales

กระดาษคำตอบ ANSWER  SHEETS 

กระดาษคำตอบแบบปรนัยสำหรับฝึกทดสอบตนเอง” จำลองการทำข้อสอบ พร้อมบันทึกคะแนน และประเมินเพื่อทราบความก้าวหน้าได้พร้อมสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ

  • ANSWER  SHEETS  แบบฝน 100 ข้อ  110 หน้า  
  • รายละเอียดในกระดาษ
  • สามารถวางแผนการเตรียมตัวสอบได้
  •  ระบุวิชา วันที่ เวลา ช่องกรอกคะแนน และสามารถระบุข้อความเพิ่มเติม
หมวดหมู่: